تاريخ : شنبه سوم آبان 1393 | 23:27 | نویسنده : مجید
  پرسيدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟

آهي كشيدوگفت:

كه ماه محرم است.

گفتم: كه چيست محرم؟

باناله گفت:ماه عزاي اشرف اولاد آدماست

 

 

جـالسٌ عَلی صَـدرِه..! 

سنگـینی گنـاه مُحـب روی سینـه ی امـام ،

سنگـین تر اسـت از...

سنگـینی نشستن دشمن روی سینـه امـام ...        

 

ایام محرم الحرام تسلیت...!تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 17:6 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 17:5 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 16:18 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 16:17 | نویسنده : مجید
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 22:22 | نویسنده : مجید
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 22:19 | نویسنده : مجید
تاريخ : یکشنبه چهارم آبان 1393 | 22:18 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 14:54 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 14:47 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه یکم آبان 1393 | 14:42 | نویسنده : مجید
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 0:8 | نویسنده : مجید
تاريخ : سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 | 0:5 | نویسنده : مجید
تاريخ : دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 23:57 | نویسنده : مجید
تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 22:9 | نویسنده : مجید
تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 22:8 | نویسنده : مجید
تاريخ : شنبه بیست و ششم مهر 1393 | 22:2 | نویسنده : مجید
تاريخ : جمعه بیست و پنجم مهر 1393 | 1:6 | نویسنده : مجید
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 22:25 | نویسنده : مجید
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 22:23 | نویسنده : مجید
تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 | 22:12 | نویسنده : مجید
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 | 0:47 | نویسنده : مجید
تاريخ : دوشنبه بیست و یکم مهر 1393 | 0:20 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه هفدهم مهر 1393 | 16:46 | نویسنده : مجید
تاريخ : پنجشنبه هفدهم مهر 1393 | 16:26 | نویسنده : مجید

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ